مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اسم اعظم و راه ياد گرفتن آن چيست؟
آيا حوا از پهلوي چپ حضرت آدم آفريده شده است؟
اگر دين اسلام براي هدايت همه مردم است، چرا بيشتر مردم دنيا از آن بي خبراند؟
درباره مذاهب اسلامي و عقايد هر يك، كتابي معرفي كنيد.
اگر خدا مي داند فلان كس در فلان زمان مي ميرد، ولي شخصي زودتر او را كشت پس علم خدا چه مي شود؟
آيا امام و پيامبر از انجام خطا نيز معصوم اند؟
مذهب شينتو چيست؟
نظام حاكم بر جهان برزخ با جهان دنيا چه تفاوتي دارد؟
با اين كه حضرت آدم همه مسائل را مي دانست چرا تمدن انسان ها به صورت تدريجي شكل گرفت؟
دين دار كيست؟ آيا ژاپني ها كه دين ندارند ولي وجدان كاري دارند از مادين دارتر نيستند؟
اگر ولي فقيه از سوي خدا نصب شده است، پس مجلس خبرگان براي چيست؟
گناه فرزندي كه از راه نامشروع متولد شده چيست و چرا بايد او شقي وبدبخت شود؟
  1. 986 از 4632