مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه چيز دنيا مورد مذمت و چه چيز مورد مدح بزرگان دين است ؟

آيا در اسلام قانون كلّي در مورد قتل نفس وجود دارد؟ يك مسلمان در چه وضع و موقعيتي حق دارد فرد يا افرادي را به قتل برساند؟

نظر اسلام در مورد چشم زخم چيست ؟

داراي ليسانس معارف اسلامي و مشتاق هستم در زمينهء تفسير و معاني قرآن مجيد ادامهء تحصيل بدهم . آيا در قم جايي هست كه به صورت غير حضوري و مكاتبه اي بتوانم ادامهء تحصيل بدهم ؟

آيا ما از لحاظ فقهي مسلمان باشيم , ولي در واقع مسلمان نباشيم و برعكس ؟ آيا ممكن است ازنظر فقهي يك نفر كافر, ولي مصداق يك مسلمان واقعي باشد؟

بين دو مقولهء مسلماني و عقب ماندگي كافري و پيشرفت چه ارتباطي وجود دارد؟

چرا وزارت ارشاد اجازهء پخش نوارهاي غير اسلامي را مي دهد؟

مقدار ريالي درهم و دينار شرعي را كه در بعضي از حدود ذكر مي شود بيان كنيد.

با توجه به اين كه پيامبر و ائمه عرب بودند و هر جامعه اي رسوم خاصي دارد، آيا با توجه به اين نكته اكنون هم مي توان از سنت هاي نبوي در جوامع امروزي استفاده كرد؟ برخي از آن ها با عرف مغايرت دارد و عده هاي عقيده دارند اين ها هنجارند و اكنون از لحاظ مكاني و زماني نمي شود آن را استفاه كرد. آيا اين ديدگاه درست است؟

با توجه به اين كه قرآن مي فرمايد: لا اكراه في الدين چرا هر كس كه از دين اسلام خارج بشود، حكم او اعدام است؟ اگر كسي مسلمان باشد و بعداً كافر شود يا كافر بوده، بعد مسلمان شده، سپس مرتد شود، حكمشان چيست؟ آيا مرتد نمي تواند توبه كند؟

چرا بايد نماز را در زمان هاي مقرّر خواند، چرا تعداد ركعات متفاوت است؟

چرا سگ در اسلام نجس محسوب مي شود، با اين كه از آن در امور پليسي و نگهباني استفاده مي شود؟

  1. 856 از 4632