مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سيماي صحراي محشر چگونه است ؟

خانهء قبر چرا؟ اصلاً در آن جا چه مي شود و مي گذرد؟

چرا فكر مي كنم در آن جا سختي خواهم كشيد و در آخرت معذّب و به جهنم خواهم رفت ؟

عالم آخرت با آن همه هولناكي , چرا؟

اگر قرار است بدن پوسيده و متلاشي شود, چرا ساخته شده است ؟

چرا خداوند متعال مرگ و سپس پوسيدن جسم را براي انسان مقرر كرده است ؟

چرا خداوند متعال ما را به وجود آورد؟

در كتاب طالع بيني , خصوصيات فردي خود را خواندم كه مطالب آن عيناً با شخصيت من دربرخي جهات مطابقت داشت . اين جا بود كه فكر كردم اختيار بشر يعني چه و چرا بايد سرنوشت هر كسي از قبل معلوم شده باشد؟! لطفاً توضيح دهيد تفكر در ذات خدا چگونه است ؟

اگر بشر مختار است , چگونه در بعضي آيات خداوند هدايت و ضلالت انسان ها را به خود نسبت داده است ؟ آيا اين با اختيار انسان منافات ندارد؟ او چگونه مي تواند سرنوشت خود را معيّن كند؟

اگر خداوند خير و صلاح بنده اش را بهتر مي داند, چه لزومي دارد چيزي از او بخواهيم ؟ اين رامي دانم كه دعا موجب تغيير مقدرات مي شود.

آيا در آفرينش , شرك مقدم است يا توحيد؟

منظور از فشار قبر چيست آيا همهء قبرها فشار مي دهند؟

آيا انسان مي تواند خدا را با چشم ببينيد؟

  1. 1186 از 4632