مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كسي كه گناه زيادي انجام داده است آيا توبه اش مورد قبول واقع مي شود
آيا سامان دادن به دنيا و امور دنيوي از اهداف اساسي دين است ؟
آيا بنيان هاي اخلاق از دين برمي آيد يا دين در سايه ارزش هاي اخلاقي پذيرفتني مي شود؟
چه ارتباطي بين احساس و عقل وجود دارد، آيا احساس نيز از عقل سرچشمه مي گيرد؟
آيا حركت انسان بسوي خدا در قيامت نيز ادامه دارد يا با ملاقات باپروردگار در قيامت پايان مي پذيرد؟
چرا دين هميشه با حزن و غم و اندوه همراه است؟
عرفان و تصوف و جايگاه آن در اسلام چيست؟
چرا فيوضات و عنايات الهي فقط در موقع دعا و رياضت شامل انسان مي شود؟
آيا با توبه از گناهان مي توان در آخرت از پل صراط عبور كرد؟
چرا آزار پدر و مادر باعث عذاب در اين دنيا است و به آخرت تنهاموكول نشده است؟
آيا خداوند نتيجه اعمال انسان ها را در دنيا مي دهد يا آخرت؟
راه تحقيق در اسلام و اركان آن چيست؟
  1. 663 از 4632