مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه از شرك و وابستگي رهايي يابيم؟

كتاب دارالشفا و روان درماني چقدر اعتبار دارد؟

بهشتيان در بهشت چه مي كنند؟ اوقاتشان را چگونه سپري مي كنند؟

آيا لذت يا عذاب قبر جسماني است يا فقط جنبة روحي دارد؟

در روايتي، چاه ويل عميق ترين دانسته شده، پس بايد در آن جا زمين باشد تا چاه داشته باشد، پس جهنم در دنياي زميني مادي است، آيا اين سخن درست است؟

آيا حيوانات روح و حيات پس از مرگ دارند؟

علت اصلي آفرينش انسان ها و لذت و خوشي ها و سپس تلخي مرگ براي چيست؟

با توجه به حكيم بودن خداوند، پس وجود برخي حوادث ناگوار مانند سيل، زلزله و ... براي چيست؟

چگونه ميتوان انگيزههاي شخصي را از انگيزههاي الهي تشخيص داد؟

چند كتاب مناسب معرفي كنيد كه مرا آرام كند و غم از دست دادن نزديكان را تسكين دهد.

آيا همه افراد وارد عالم برزخ مي شوند و بعد از مرگ مي توانند بستگان را ديدار كرد؟

چرا خداوند جهان را آفريد و دوباره مي خواهد از بين ببرد؟

  1. 1230 از 4632