مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به نظر من كسي كه مشغول نماز خواندن است، بايد فكرش متمركز باشد. اگركسي تمركز نداشته باشد، مقام خدا را ناديده گرفته است. من نماز نميخوانم، چون شناخت عميقي نسبت به دين خدا و فلسفه نماز ندارم. به خود قول دادهام تا شناخت پيدا نكردهايم نماز نخوانم. مرا راهنمايي كنيد.

آيا اگر شخصي از خدا بخواهد كه رازهاي زندگانياش را محفوظ نگه دارد آيا باز هم ممكن است خداوند رازهاي شخص را فاش كند؟اگر شخصي پشت سر انسان حرف بزند، آيا ميتوان حرفهاي او را فاش نمود؟

وجود امام در زمينه حفظ سنت پيامبر به چه دليل لازم است؟
پيروي از راي اكثريت مطابق با قانون طبيعت است . زيرا طبيعت نيز تابع آثاراكثريت است نه كل . در حاليكه ملاك دين در دنياي معاصر فرضيه اي غير قابل اجرابيش نيست .
با آنكه قرآن نداي پيروزي صالحان و پيروان اديان الهي را سر مي دهد (1) چرا اهل باطل بر اهل حق پيروز و غالبا افراد شر بر صالحان غلبه پيدا مي كنند ؟
در قـرآن علاوه بر لعن خداوند لعن همه مردم نيز نثار افرادي شده كه حق را كتمان مي كنند مگر لـعن خدا به تنهايي كافي نيست ؟ ثانيا چرا گفته شده ( همه مردم ) درحالي كه لااقل افرادي كه شريك اين جرمند به اين مجرمين لعن نمي كنند ؟
چرا انسانها درباره همه حقايق به پژوهش نمي پردازند ؟
اوضاع اجتماعي مسلمانان از چه زماني رو به انحطاط گذاشت؟
حق چيست و چگونه مي توان تابع حقيقت بود؟
علي ( ع ) مي فرمايد : ( حق را بشناس تا به وسيله آن اهلش را بشناسي ) . چگونه حق را مي توان شناخت ؟ آيا با واسطه اشخاص مي توان حق را شناخت ؟
با توجه به سخن علي ( ع ) : ( كلمه حق يراد بها الباطل ) ، با چه معيارهايي مي توان به بطلان چيزي پي برد؟
  1. 600 از 4632