مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا گناهان امت در به تعويق انداختن فرج حضرت صاحب الزمان موثر است ؟
اگر فردي از گناهانش پشيمان شود بدون اينكه توبه نمايد آيا گناهان او بخشيده مي شود؟
آيا خودكشي گناه است ؟
با توجه به شرايط گناه آلود امروزي ، آيا عذاب گناه كاران دوره هاي قبل با امروزيها برابر خواهد بود؟
آيا گناه تراشيدن ريش مثلا با زنا يكسان است ؟
گناه رايج قوم لوط چه بود؟
چرا در برخي روايات اثرات و ثواب هاي زياد مثل آمرزش جميع گناهان براي بعضي از اعمال ذكر شده است
چه گناهاني باعث مجازات جاوداني مي شود؟
آيا بيماري در تخفيف گناهان نقش دارد؟
آيا فكر گناه ، گناه محسوب مي شود؟
گناه استمنا بيشتر است يا گناه زنا؟
آيا همه گناهان داراي يك مرتبه هستند؟
  1. 673 از 4632