مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

طبق آيات قرآن واكنش يعقوب در مقابل گزارش فرزندان در مورد دريدن يوسف به وسيله گرگ چه بود؟
حضرت ابراهيم از چه براهيني براي هدايت قومش استفاده كرد؟
حديث سفينه نوح از لحاظ سند چگونه است؟
به جز تثليث (سه خدايي) و اين كه كتاب مسيحيت مورد تحريف واقع شده چه دلايل محكمي بر رد دين مسيح (براي بچهها)ميتوان ارائه داد؟حضرت يعقوب(7) به علت علم غيب ميدانست كه يوسف(7) زنده است. پس چرا آنقدر گريست تا نابينا شد؟ (آن هم به خاطر دوري از يك بندة خدا)

آيا ممكن است فرزندي كه حتيَ در دوران جنيني، با رعايت كاملِ اصول و دستورات اسلامي تربيت يافته است، بعدها پس از ورود به جامعه و برخورد با افرادي كه شخصيت اسلامي ندارند، روحياتش دگرگون شده و تربيت اصيل و روح معنوي او دچار تزلزل گردد؟آيا انسان ميتواند تمام دستورات خداوند و اوليأ (:) را انجام دهد؟

چرا در قرآن عصاي حضرت موسي(7) يك بار به نام حيه، بار ديگر به نام جان و يا ثعبان آمده است؟

چرا ميگويند حضرت عيسي(7) هماكنون زنده است؟

آيا بوديسم جزء اديان الهي اهل كتاب محسوب ميشود؟داستان فريب خوردن حضرت آدم در كتاب «آيا ميدانيد» تأليف رضا جاهد، صفحة 23، چنين آمده است: «چون مار، شيطان را در مقابل حضرت آدم و حوا آورد شيطان از دهان مار صدا زد» و از كتاب تفسير امام حسن عسگري(7) نيز چنين برداشت ميشود كه: «شيطان اول از دهان مار حوّا را فريب داد و حوّا حضرت آدم را» و در جاي ديگر از همين كتاب يكي از وصيتهاي حضرت آدم را چنين نقل ميكند كه: «به رأي زنان عمل نكنيد كه من به ميل زن عمل كردم از درخت خوردم و پشيمان شدم»

امّا خداوند در قرآن كريم آنجا كه از وسوسههاي شيطاني صحبت ميكند ضميرها را به شكل تثنيه آورده و ميفرمايد: «شيطان آن دو را وسوسه كرد»....

با توجه به مطالب فوق بفرماييد: آيا حوّا در فريب دادن حضرت آدم(7) نقش داشته است؟

در كتاب موسوعة كلمات الامام الحسين(المؤلف، محمد، تحقيقات باقرالعلوم، صفحة 72 و 71.تأليف: حجةالاسلام محمود شريفي، سيد حسين زينالي، محمود احمديان، سيد محمود مدني.) روايتي آمده مشتمل بر پرسش و پاسخهايي كه بين يك يهودي و پيامبر اكرم (9) واقع شده است.

در اين روايت پرسشهايي مطرح شده كه تنها سؤال هفتم براي ما موجب شبهه و ايجاد سؤال گرديده است. متن سؤال هفتم از حديث، به شرح زير ميباشد:

قال: صدقت يا محمد، فاخبرني عن السابع، ما فضل الرجال علي النسأ؟ فقال النبي (9): كفضل السمأ علي الارض و كفضل السمأ علي الارض. المأ يحيي كل شيء و بالرجال يحيي النسأ. لو لا الرجال ما خلق اللّه النسأ، و ما مراة تدخل الجنه اِلاّبفضل الرجال قال الله تبارك و تعالي، الرجال قوامون علي النسأ.

فقال: يا محمد لأي شيء هذا هكذا؟

فقال النبي(9): خلق آدم صلوات الله عليه من طين و من صلبه و نفسه خلق النسأ و ادل من اطاع النسأ آدم صلوات الله عليه. فانزله من الجنة و قد بين اللّه فضل الرّجال علي النّسأ في الدنيا. ألا تري النسأ كيف يحضن فلا يمكنهنَّ الحبارة.

لطفاً در مورد متن فوق توضيح دهيد تا شبهة ايجاد شده برطرف گردد. و همچنين با توجه به خلقت حوّا، آيا زن بعد از مرد آفريده شده است؟  1. 736 از 4632