مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بعضي مذكر و بعضي مؤنث هستند؟

چرا خدا بشر را صبور نيافريده است؟

خداوند كه مي دانسته اگر انسان را بيافريند، روي زمين ظلم و فساد مي كند، پس چرا او را آفريد؟خدا چگونه به وجود آمد؟

حضرت آدم و حوا از چه چيزي به وجود آمدند
چرا خداوند جنّ را خلق كرده است؟هدف از خلقت انسان تكامل است . چرا خداوند اين كمال را به طور دمغي و يكجا به انسان نداده است؟
اگر خداوند احتياج ندارد چرا انسان را خلق كرده كه اگر خلق نمي كرد ما راحت تر بوديم؟
انسان براي رشد استعدادهاي خود به چه عواملي نياز دارد؟
نقش غرايز و عقل در حيات انسان چيست؟
قوّه خيال در انسان چيست؟
آيا اين مطلب كه انسان هدف از آفرينش جهان بوده ، با نظريه تكامل انواع مطابقت ندارد؟
  1. 1068 از 4632