مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا گذاشتن اسم نيكو در اسلام سفارش شده، براي بچهها ثوابي دارد؟

مسئله رؤيت هلال ماه كه گاه در كشورهاي اطراف ديده ميشود، ولي در كشور ما ديده نميشود و يا حكمي كه توسط علماي خودمان صادر ميشود اما در همين زمينه با هم اختلاف دارند! مگر احكام جهان اسلام با همديگر فرق ميكند، در حالي كه اسلام حد و مرز نميشناسد؟ چرا از علم كمك گرفته نميشود؟

دليل متفاوت بودن ركعات نماز يوميه چيست؟

چرا حضانت فرزندان به خصوص دختر بچه بعد از هفت سال به عهده مردها مي باشد؟ آيا اگر حقي براي فرزندان دختر قائل بوديم و نظر آنها را در رأي قاضي مؤثر مي دانستيم، با اين حكم همخواني داشت، اگر مرد و زني داراي شرايط مساوي مادي، شخصيّتي، اجتماعي و... بودند، قاضي دادگاه اسلامي بعد از طلاق حضانت بچهها را به چه كسي واگذار مي كند؟

چرا طلاق عرش الهي را مي لرزاند؟ چرا خداوند از طلاق بيزار است، در حالي كه بعضي مواقع زندگي در كنار شريكي نالايق، شريك شدن در زشتيها است؟

در جامعه اسلامي افرادي به ظاهر مؤمن به پستهاي مهمّي دست يافتهاند، چرا؟

چرا غير مسلمانان نجس شناخته ميشوند و نميتوانند وارد مساجد و اماكن مقدس شوند؟

اگر پدران و مادران ما كافر بودند يا مسيحي و... باز امكان داشت با ايماني كه به خدا داريم، مسلمان شويم و به مذهب تشيع روي آوريم؟

چرا اسلام توصيه كرده زني را به همسري بگيريد كه اولاد زياد بياورد؟ آيا حق زن نازا اين است كه هوو داشته باشد يا طلاق داده شود؟

در صورتي كه با افراد غير مسلمان روبرو شويم، چه رفتاري بايد داشته باشيم تا آنها را به اسلام آشنا كنيم؟

در قطبها كه شش ماه شب و شش ماه روز است، مسلمان چگونه نماز ميخواند؟

اگر زن نسبت به شؤون اسلام پاي بند نباشد و آن را سبك شمرد، مثلاً نماز نخواند، وظيفه شوهر چيست؟

  1. 829 از 4632