مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اين كه مي گويند ظهور امام زمان(عج) نزديك است، وظيفه ما چيست؟ آيابايد اقدام به يادگيري معارف اسلامي بكنيم؟
چگونه مي توان واقعا توبه كرد و به طور كامل پاك شد؟
معناي (استغفرالله) و شرايط توبه واقعي در كلام علي(ع) را بيان نماييد.
چگونه از سردرگمي و نگراني ها دور شويم و از آينده هراسان نباشيم؟
حب اهل بيت را تعريف كنيد. حب عملي چيست؟
آيا جمع خوف و رجا ممكن است؟ آيا بهتر نيست فقط خوف داشت؟
لطفا درباره انتخاب دوست خوب در دانشگاه، محيط كار و... راهنمايي كنيد و كتاب هايي را در اين زمينه معرفي كنيد.
معناي (تقوا) و (اخلاص) چيست و براي تقوا و خلوص نيت، چه كار بايد كرد؟
براي لذت بردن از عبادت چه بايد كرد؟
در مورد عشق مجازي و نمودهاي آن در زندگي، كتابي معرفي نماييد.
چرا از مومنين در آيه 8 سوره تحريم خواسته شده كه توبه نمايند؟
آيا اوليأالله داراي كرامتند و نفس آنها اثر بخش است؟
  1. 476 از 4632