مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بعد از ظهور، چهرة واقعي اسلام معرفي خواهد شد؟

شبهات پيرامون صفا و مروه، لفظ اللَّه، تاريخچه آن، مظاهر بت پرستي در اسلام و آيه 158 سوره بقره.

آيا دين اسلام دين فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع اسلامي چيست؟

چند درصد قوانين اسلام در حال حاضر اجرا مي شود؟ حكومت ما اسلامي است، چرا قوانين غير اسلامي اجرا مي شود؟

اگر كسي نشان صليب را دوست دارد و مي خواهد به گردنش بياندازد، آيا با مسلمان بودنش منافاتي دارد؟

چرا در اسلام زن نمي تواند خواننده شود؟

تكليف اخروي غير مسلمانان چيست؟

دين اسلام چرا براي مسلمانان برگزيده شد؟

تكليف غير مسلمانان در عالم آخرت چيست؟

در قرآن آمده: هر كجا كافري را يافتيد او را بكشيد! كافر كيست؟ در بين ما مسلمانان افرادي هستند كه ظاهراً مسلمانند، ولي دستورهاي خدا را انجام نمي دهند، پس خدا را قبول ندارند. چرا اين ها را نمي كشند، اگر كسي اين ها را بكشد، او را قصاص مي كنند؟

چرا در اسلام، دين و سياست از يكديگر جدا نيست، اما كشورهايي كه اين دو را از هم جدا كرده اند، پيشرفت نموده اند؟

در دين اسلام آمده كه زن و مرد مكمل يكديگرند، پس چرا مديريت خانواده با مرد است؟ آيا زن كفايت مديريت ندارد؟

  1. 860 از 4632