مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه آب و رنگ اسلامي به تصوف داده شد؟

اصول گفتار و عقايد صوفيه از كجا نشأت مي​گيرد؟

صوفيان براي تحقير علم و تحقيقات علمي، حديث معروف «لَيسَ العِلمُ بِكثرهِ التَعليمِ وَ التَعَلُم بل نورٌ يَقدُفه الله في قَلبِ مَن يَشاء» را دستاويز قرار داده، و به اين وسيله دانش را محكوم مي كنند، آيا برداشت آنان از اين حديث صحيح است؟

ديدگاه صوفيان در مورد رابطه عشق و عقل چيست؟

ديدگاه قرآن پيرامون جايگاه عقل و انديشه چيست؟

سيد قطب الدين (يكي از رؤساي صوفيه) مي​گويد مقصود خداوند از «اولوالامر» در قرآن، تنها عقل كل است، و آن غير از عقول معمولي خلايق است، بلكه آن به منزله عقل است و عقل مردم به منزله پوست، آيا اين سخن قابل قبول است؟

آيا آنگونه كه صوفيه ادعا مي كنند، كشف و شهود ممكن است؟

حقيقت ذكر چيست؟

نظر اسلام به طور كلي درباره استفاده و تمتع از مظاهر زندگي و لذايذ مادي چيست؟

صوفيان ميگويند ذكر بر فكر مقدم است، چون ذكر توجه به خداست و فكر در ماسوي الله است، پس ذكر بر فكر مزيّت دارد. آيا اين نظر با روايات اسلامي سازگار است؟

آيات و رواياتي كه روزي را مقسوم از طرف خداوند ميدانند، با آيات و رواياتي كه روزي را ثمره تلاش انسان ميدانند، چگونه قابل جمعند؟

كشف و شهود دو رؤيا چيست؟

  1. 928 از 4632