مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن سوره اي به نام جن وجود دارد؟ اين موجودات از نظرزندگي و عقيده به اسلام چطور هستند؟

آيا كار دعا نويس ها و فالگيرها منشأ اسلامي دارد؟

دوستي دارم كه مسيحي واقعي است . نمي دانم از چه راهي او را به اسلام دعوت كنم .

نقدينگي چيست ؟

چرا هيچ يك از تكه هاي گوشت , يا استخوان گوسفند قرباني را نبايد حيوانات حرام گوشت مانند سگ بخورند؟

در بسياري از موارد ديده مي شود مردي زنش را اذيت مي كند و زن در دادگاه مجبور مي شود مهريه ءخود را ببخشد تا از شرّ مرد خلاص شود. مردها به زنشان مي گويند: تو صاحب داري و من صاحب تو هستم و اختيارتو به دست من است . آيا از نظر شرع مقدس اسلام اين گونه برخورد با زن مورد تأييد است ؟

چرا در نماز اول تشهد مي خوانند و بعد سلام مي دهند آيا در اين زمينه گفته اي با روايت يا سفارشي از بزرگان دين شده است ؟

حكمت اين كه بعد از سلامِ نماز, مردم به طرف چپ و راست , سر بر مي گردانند, چيست ؟

آيا قوانين و احكام اسلامي مي توانند به مقتضاي زمان تغيير يابند؟ اين تغييرات با اجازه و صلاح ديدچه كسي ايجاد مي شود؟

با اين كه شيخ فضل اللّه نوري مخالف مشروطيت بود و از سويي , مشروطيت گام نخست براي ملي كردن صنعت نفت ايران و پيدايش انقلاب اسلامي بود, چرا سالروز اعدام او را در تقويم ثبت كرده اند؟

كار سازمان تبليغات اسلامي چيست ؟

آيا اسلام با دموكراسي ـ به مفهوم امروزي آن ـ مطابقت دارد؟ چرا؟

  1. 855 از 4632