مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نامحدود بودن خدا را توضيح داده و چگونگي دلالت آن بر توحيد را بيان نماييد.

انديشه يا مكتب سكولاريزم مدتي است در جامعهء ما رشد كرده است . لطفاً علّت پيدايش و منشأاين پديده و فكر را توضيح دهيد.

بهترين راهي كه انسان مي تواند به خدا نزديك شود چيست ؟ خداوند چه عملي از اعمال بندگانش را مي پسندد؟

باتوجه به اين كه عزرائيل مسئول قبض روح است , در مواردي كه در هر ثانيه صدها نفر مي ميرندچگونه مي تواند همه آنان را در يك لحظه قبض روح كند؟ در اين باره چه استدلال عقلي وجود دارد؟

آيا بهشت و جهنم هم اكنون وجود دارند يا بعد از قيامت درست مي شوند؟

پيش از آفرينش انسان و ديگر خلايق , وضعيت دنيا و ساير افلاك چگونه بوده است و اصلاً خداوندچه دارد؟

تفاوت خلف وعده و خلف وعيد چيست؟ ميگويند: خداوند خلف وعده نميكند، اما خلف وعيد ميكند.

قرآن در سوره بقره آيه 34 ميفرمايد: همه فرشتگان سجده كردند جز ابليس ظاهرش اين است كه شيطان از جنس ملائكه است، در صورتي كه در آيه 50 سوره كهف ميفرمايد: كان من الجن؛ او از جنس اجنّه است. جمع بين اين دو نوع آيه چگونه است؟

در قرآن به فرشتگاني اشاره شدهاست كه مورد غضب خداوند متعال قرار گرفتهاند.

لطفاً بيان كنيد آن فرشتهها كيانند؟

كمي در مورد اختيار و قضا و قدر توضيح دهيد؟

آيا روح انسان همان خواب و خيال است يا خرافات ؟ قبل ا ز اين كه من به دنيا بيايم , روح من وجودداشت ؟ بزرگ بود يا كوچك ؟ چه شكلي داشت ؟

اگر صفات خدا عين ذات او است پس چرا تفكر در ذاتش ممنوع است ؟ ولي در صفاتش ممنوع نيست ؟

  1. 1189 از 4632