مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شستن ميت را توضيح دهيد.

معناي دميدن روح خدا در انسان چيست؟

چرا خداوند به پيامبر آن همه مقامات را بخشيد، اما چرا به انسان هاي ديگر نداده است؟

چرا خدا بايد خدا باشد و ويژگي هاي خاص خدا بودن را داشته باشد؟

اگر خداوند بخواهد عدالت را اجرا كند، كسي به بهشت نخواهد رفت، ولي از طرفي گفته مي شود كه خداوند مهربان است و گناهان را مي بخشد. لطفاً در اين باره توضيح دهيد.

انسان هايي كه در كشورهاي كفر زندگي مي كنند، چون بين پدر و مادر آنان صيغة عقد خواند نمي شود، حرامزاده هستند؟ آيا حرامزاده در جهنم خواهد بود؟

وجود جهان بعد از مرگ را اثبات كنيد.

افراد تا كي و تا چه زماني در بهشت يا جهنم هستند؟ آخر دنيا چه خواهد شد و تا چه زماني طول خواهد كشيد؟

با توجه به روايات، آيا مي توانند اشخاصي مانند صدام و بوش، همان دجال و سفياني باشند؟(پ)

سؤالاتي كه در روز قيامت پرسيده مي شود به چه صورت است و آيا از همه به يك شكل سؤال مي شود؟

آيا هدف از آفرينش انسان تنها آزمايش اوست؟

چرا كليد بهشت نماز است؟

  1. 1228 از 4632