مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه در عصر حاضر كه با پيشرفت علم ، براي هر پديده اي توجيهي علمي قائل است ، مي توان مسأله معجزه را قبول كرد و چرا در زمان حاضر معجزه ظاهر نمي شود ؟
آيا معجزه با قانون علّيت ناسازگار است ؟
آيا معجزه با نظم جهان سازگار است ؟
آيا انسان مي تواند با پيشرفت دانش ، به علّت معجزها پي برد ؟
اعتقاد به افرادي كه مدعي داشتن تقوي و ايمان و معجزه هستند چگونه است
فلسفه اعجاز قرآن را بيان كنيد
با توجه به پيشرفتهاي بشري در زمينهاي مختلف چرا قرآن معجزه جديد از خودنشان نمي دهد
اعمال اخروي چه رابطه اي با اعمال دنيوي انسان دارد؟
چگونه مي توان اعمال و افكار خويش را تحت تسلط منطبق و دين درآورد و اراده خويش را تقويت نمود؟
چگونه مي توان اعمال و افكار خويش را تحت تسلط منطق و دين در آورد و اراده خويش را تقويت نمود؟
چرا افراد بدكار در اين جهان فوراً به مجازات عمل خود نمي رسند تا نيازي به قيامت نباشد؟
عذاب افراد گناهكار در برزخ و قيامت چه اندازه است؟
  1. 1089 از 4632