مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي جلوگيري از هول شدن و كسب اعتماد به نفس، مرا راهنمايي كنيد؟
بسيار پرحرفم و اگر حرف نزنم، افسرده مي شوم، چه كنم؟
دچار ترديد و دو دلي ام، لطفا مرا راهنمايي كنيد.
درباره تقويت اراده و افزايش انگيزه براي حجاب چه بايد كرد؟
دچار كمرويي و عدم اعتماد به نفس مي باشم، لطفا مرا راهنمايي كنيد.
اززندگي نااميدم و عشق و ازدواج براي من مفهوم ندارد. آيا اين مشكلات قابل حل است؟
بهترين راه مطالعه و يادگيري چيست؟
آثار سوء استمنا و راهكارهاي عملي تعديل نياز جنسي را بيان فرماييد.
براي ازدواج پدر دختر انتظاراتي دارد كه من توانايي برآوردن همه آنها راندارم، چه كنم؟
ضروري ترين نياز يك دانشجو چيست؟
طاقت گوش دادن به حرف هاي بيهوده را ندارم از نيامدن استاد سر كلاس عصباني مي شوم و صورتم جوش مي زند. چه كار كنم؟
هرگاه تنها هستم بالش را بغل مي كنم يا پتو را لوله مي كنم و با آغوش كردن آن مي خوابم كه اكثر اوقات به استمنا منجر مي شود. لطفا راهنمايي ام كنيد.
  1. 554 از 4632