مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كسي كه مي ميرد و به جهان آخرت مي رود, خدا پرسش هايي از او مي كند يا پس از اين كه دنياتمام شد؟

در روز قيامت آخرين سؤال چيست ؟

مي دانم جهان آخرت پاياني ندارد, اما اگر كسي به اندازهء بدي هايش در جهنّم باشد و به اندازه خوبي هايش در بهشت , بعد از آن به كجا مي رود و چه بلايي سرش مي آيد؟

در جهنّم يا بهشت مردم با روح هستند با با جسم ؟

در روز قيامت خدا با چه زباني از مردم سؤال مي كند؟

در عالم برزخ مردم با روح هستند يا با جسم و انسان چه وجودي است ؟

روز قيامت چه كساني , نخست مي آيند؟

چگونه خداوند به كار همهء انسان ها رسيدگي مي كند؟

آيا روز قيامت اوّل پرندگان و سپس جانوران صحرايي وارد محشر مي شوند؟ آيا آن ها دادگاه الهي دارند؟

هدف خداوند از خلقت دنيا و فناي آن با برپايي قيامت چيست ؟

برخي براي رسيدن به هدف , اقدام به پايين آوردن سن خود مي كنند و عده اي هم در دادگاه به همين امر شهادت مي دهند. آيا اين كار از نظر شرعي جايز است ؟ به علاوه , آيا شهود, فرداي قيامت عذاب دارند؟

ضمناً بگوييد: چگونه مي توان به طور مداوم با آن واحد مكاتبه كرد؟ آيا مجلهء ماهانه داريد؟ شرايط اشتراك چيست ؟

براي مردان حوريان بهشتي معرّفي شده اند. پاداش زنان بهشتي چيست ؟ آيا هر كس با همان سنّي كه فوت مي كند, محشورمي شود؟

  1. 1183 از 4632