مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا همين جسم انسان به آخرت ميرود؟

در مورد شرايط عبور از پل صراط و قسمت زيرين اين پل توضيح دهيد.

عالم برزخ را شرح دهيد.

آيا هر فردي در روز قيامت مي تواند ائمة اطهار را ملاقات كند؟

آيا در روز قيامت انسان مي توان پدر و مادر و اقوام خود را شناسايي كند؟ نيز آيا كساني كه بهشتي اند مي توانند شفاعت كساني را كه جهنمي اند با توجه به شناختي كه از آنان دارند شفاعت كنند؟

نحوة ارتباط با عالم برزخ و قبر چگونه است؟

جبرئيل و ميكائيل، اسرافيل و عزرائيل و نكير و منكر چه كساني هستند؟ وظيفة آن ها چيست؟

خداوند زمين را در چه روزي خلق كرد؟

مگر شيطان از جنس جن نيست و جن از آتش نيست، پس در قيامت چگونه شيطان در آتش خواهد سوخت؟

چرا خداوند بعضي انسان ها را كافر و بعضي را مؤمن و بعضي را منافق خلق كرده است؟

رجال الغيب چه كساني هستند و تعدادشان چند نفر است؟

خداوند چگونه موجودي است و چگونه به وجود آمده است؟

  1. 1181 از 4632