مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند بعضي از افراد را ناقص الخلقه مي آفريند؟
خداوند چيست؟
مسيحيت و يهوديت حقيقي چه بوده است؟
از كجا بفهميم قرآن و احاديث تحريف نشده اند؟ و جعلي نيستند؟
از چه منابعي حقانيت شيعه را به دست آوريم؟
شيعه مي گويد فلان عالم سني عقايد شيعه را تأييدمي كند پس چرا عمل نمي كند؟
آيا مي شود عده اي قليل ( شيعه ) حق باشند و عده كثير ( سني ) باطل باشند؟
آيا پيامبران اشتباه مي كنند؟
آيا طبق عقايد اسلامي، فرد عادي هم مي تواند به مقام عصمت برسد؟
آيا مي توان زماني را تصور كرد كه عالم و آدم نباشد؟
پيرامون علائم ظهور امام زمان(عج) كتاب هايي معرفي كنيد.
چرا ائمه با علم به سرنوشت به سوي آن مي رفتند؟
  1. 1022 از 4632