مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چون علوم در ارتباط با يكديگرند , تغيير و تحول در يكي سبب تغيير و تحول درديگري خواهد شد . بنابراين اعتقادات و اخلاق نيز دچار تحول و تغيير خواهند شد . بعترين شاهد بر اين مطلب تجربه و شواهد تاريخي است .
برخي معتقدند كه حسن و قبح مطلق و ثابت نيستند , حتي اموري مثل عدل و ظلم نيزمتفاوتند . مثلا شلاق زدن زناكار در اسلام عدل است اما در جوامع غربي ظلم است .
آيـا نـسخ آيات كه در قرآن نيز به آن تصريح شده است ( بقره - 106 ) , نشان دهنده اختلاف نظر و اختلاف احكام قرآني نيست ؟
نـسـخ كـه عـبارت باشد از برداشتن عين يا علم به چيزي كه ثابت بوده است به دو دليل مي تواند صـورت گيرد ; يكي عدم علم كافي و ديگر عدم قدرت كافي و در حاليكه اعتقادعموم مومنين و مـوحـدان عـالـم ايـن است كه خداوند هم عالم مطلق است هم قادر مطلق پس به چه دليل نسخ صورت گرفته است ؟
چه مي شد حكم خدا از آغاز چنان تشريع مي گشت كه احتياجي به نسخ و تغيير نداشت ؟
نسخ در احكام و اراده خدا ممكن نيست بنابراين اولين شريعت هنوز معتبر است ؟
حكم ازدواج موقت ( متعه ) بوسيله آياتي نظير آيات ذيل نسخ شده است . الف : و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم 000 ( مومنون / 7 )ب : يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( طلاق / 1 )ج : و المطلقات يتربصن بانفسهن ثـلاثـه قروء 000 ( بقره / 228 )و نيز نقل شده است كه رسول خدا (ص ) در سال فتح مكه يا حجه الوداع , متعه راحرام كرده اند .
آيا جريان سلسلة علل و معلولات، ضرورت وسائط در خلقت را اثبات نمي‎كند؟
تحوّل اين نظام و دگرگوني آن در آستانه قيامت چگونه است؟
آيا درست است كه هر كس از ديدگاه خاص خود نظر مي دهد؟
هيوم اين اشكال را بر برهان نظم وارد ساخته است مبني بر اين كه فرضاً جهان ماده كامل ترين جهان ممكن باشد، از كجا صانع جهان آن را از جاي ديگر كپيه نكرده باشد و يا خود به تدريج و ممارست صنعت خود را تكميل نكرده باشد؟
به چه دليل نقص و محدوديّت در خداوند راه ندارد؟
  1. 2579 از 4632