مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا حضرت علي(ع) در شبي كه در جلوديدگانش، فاطمه(ع) را زدند، سكوت كرد؟
چرا كار مسلمانان به جايي رسيد كه امام حسين(ع) را به شهادت رساندند مگرخودشان از وي دعوت نكردند؟
چرا قبر حضرت زينب(س) در شام هست؟
به نظر اهل تسنن خليفه بايد قرشي باشد؟ علي (ع) قريشي نبود؟
چرا در صلوات بر پيامبر برخلاف اهل تسنن بر آل او هم درود مي فرستيم؟
حكم وجوب حجاب در چه سالي و طبق كدام آيات مي باشد؟
چگونگي اجراي حكم مرتد در صدر اسلام را بيان فرماييد.
آيا امام حسين(ع) در عاشورا بهترين لباس را در تن داشتند و زير آن لباس ژنده پوشيده بودند، تااگر لباس گرانبها را به غنيمت بردند، بدنشان برهنه نماند؟
دليل مسجدالحرام ناميده شدن قبله مسلمانان چيست؟
با اين كه پيامبر(ص) زنان متعدد داشتند، چرا علي(ع) از زنان دوري مي كرد؟
آيا ائمه(ع) نماز را در پنج وقت مي خواندند يا در سه وقت؟
مهريه زنان از چه زماني شروع شده؟ آيا در زمان پيامبر هم بوده است؟
  1. 2162 از 4632