مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قبر حضرت زينب((عليها السلام)) در شام است يا مصر؟
آيا درست است كه حضرت زينب((عليها السلام)) در مجلس يزيد پوششي بر سر نداشتند؟
نقش حضرت زينب((عليها السلام)) در قيام امام حسين((عليه السلام)) چه بود؟
آيا زينب كبري((عليها السلام)) دربارگاه يزيد داراي حجاب بودند يا نه؟
مختصري از زندگي حضرت زينب((عليها السلام)) بيان فرمائيد.؟
نقش حضرت زينب (س) در افشاگري معاويه چه بود؟
هل صحيح ما يقال أن الحوراء زينب كشفت وجهها وبدا للناظرين بعد مقتل الحسين (ع) وهل صحيح أنها ضربت عليها السلام ، وهل يجوز علي مثلها أن يقال أنها سلّبت خمارها وأنها غطت وجهها بيديها ، أنا لا أقول ذلك كي أهون من مصيبتها عليها السلام ولكن ليتضح الأمر لي ولجميع الناس فقد أصبح هذا الأمر موضع خلاف كبير بين الناس ؟
معروف است كه حضرت سكينه دختر امام حسين عليه السلام شعر مي گفتند و در بين شعرا مرتبه و درجه اي عالي داشته اند و در مجالسي كه ايشان ترتيب مي داد شعرا شركت و ازبيانات و اشعار او استفاده مي كردند ، آيا اين امر صحيح است يا نه ؟
مادر گرامي حضرت سكينه((عليها السلام)) كيست؟
قبر حضرت شعيب در كجاست؟
درباره زندگي حضرت شعيب((عليه السلام)) توضيح دهيد.
چرا حضرت عبّاس به امامت نرسيد؟
  1. 2188 از 4632