مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا امكان ندارد افراد پس از مرگ دوباره زنده شوند؟

چرا هيچكدام از مردگان زنده نشده اند كه از دنياي ديگر خبر مي دهند؟
زنده شدن مردگان در قيامت چگونه است و انسانها در چه سنّي محشور مي شوند؟
كسي كه در دريا غرق شود و اجزاي جسدش متلاشي گردد، چگونه محشور مي شود؟
چرا در زيارت عاشورا نام دشمنان امام حسين برده شده است
آيا ستار ايوب بودن خداوند بااطلاع پيامبران و امامان از اعمال ما منافات ندارد؟
آيا در دنياي ديگر]آخرت[هم انسان خدا را ستايش مي كند؟
چرا خداوند به فرشتگان دستور داد كه بر آدم سجده كنند
- در مورد انسان هاي اوليه اينگونه نقل شده كه حرف نمي دانستند و با ايماءو اشاره مقصودشان را تفهيم مي كردند, درحالي كه در مورد حضرت آدم كه بشر نخستين هستند قدرت ناطقه و تكلم ذكر شده در قرآن. حال اين چگونه قابل توجيه است , در حالي كه بايد طبق گذشته زمان بواسطه توارث و نيز اكتساب اين خصوصيت منتقل شود. پس چطور افراد دوره هاي ابتدائي تاريخ اين مورد ( نطق )را نداشتند ؟
1- شنيده ام كه حضرت آدم با خداوند سخن ميگفت و هنگامي كه عطيه« يعني: هديه » مي كرد. فرمود :{ الحمد الله رب العالمين } و نيز گويند كه همه ما انسان ها از نسل حضرت آدم و حوا هستيم . چگونه است كه در تاريخ علم آمده است كه انسان هاي اوليه سخن نمي گفتند و تكامل تردريجي در ارتباط داشته اند ؟
آيا جاوداني سراي ديگر با مادّي بودن آن ساز گار است؟
آيـا با توجه به آيه 35 حجر مي توان گفت كه شيطان بعد از برپايي قيامت بخشيده خواهد شد زيرا خداوند فرموده است لعنت من بر تو ( شيطان ) باد تا روزقيامت .
  1. 1389 از 4632