مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه عمر از دست رفتة خويش را كه در راه فساد گذراندهام به دست آورم؟

آيا هميشه آه دل مظلوم اثر دارد يا خير؟

آيا هميشه آه دل مظلوم اثر دارد يا خير؟

چگونه ميتوان از مردم بينياز شد؟

كسي كه در كار زشتي شريك است، چه جرمي دارد؟

آيا اين سخن صحيح است كه تا پسر به سن 15 سالگي و دختر به 9 سالگي نرسد، هيچ گناهي براي او ثبت نميشود؟

در آيه 71 سورة اسرأ آيا واژة امام علاوه بر راهنماياني كه در زندگي انتخاب كرديم، شامل پادشاهان و رؤساي جمهور نيز ميشود؟

در مورد چه كارهايي بهتر است دعا كنيم؟ آيا اگر انسان دعا كند كه مثلا به شخصي كه دوست دارد برسد، گناه محسوب ميشود؟

در عصر جاهليت، مهمترين مسائل فرهنگي كه مردم انجام ميدادند چه بود؟

علت فرار انسان از برادر، پدر، مادر، زن و فرزندان خود در آية شريفة يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه # وَ أُمِّهِي وَ أَبِيه # وَ صَـَحِبَتِهِي وَ بَنِيه چيست؟

از كجا بفهميم كه خوابمان رؤياي صادق يا كاذب است؟

چرا انسانهاي خوب آرزوي مرگ ميكنند؟

  1. 1720 از 4632