مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا با مسأله بدحجابي در جامعه برخورد جدي صورت نمي گيرد؟آيا كوتاهي مسؤلين وسكوت آنها علتي دارد؟

اگر كسي بدون چادربه بيرون برودگناه است البته درصورتي كه حجاب را رعايت كرده باشد؟

با اين وضع حجاب در دخترخانم هاي جوان و ظاهر نامناسب پسرهاي جوان آينده دين را چگونه مي بينيد؟

چرا در جامعه زنان بدحجاب آزادانه در همه جا هستند و آيا دولت نمي تواند جلوي آنها را بگيرد؟

چرا دختران و پسران جوان در ايران شورش مي كنند؟

چه كار كنيم كه بتوانيم زنان بد حجاب را امر به معروف ونهي ازمنكر كنيم؟

آيا مراجع با گناه كردن مردم آن هم علناً راضي هستند؟

چرا باتصويب يك قانون از طرف مجلس شوراي اسلامي، گذاشتن نوارترانه را درمجالس عروسي ممنوع نميكنند؟

اگر به جاي چادر از پوشش مناسب مانتو و مقنعه استفاده شود چگونه است ؟ براي فلسفه چادر توضيح كافي بدهيد .

آيا زن خوب است كه با چادر باشد يا با مانتو؟

با توجه به وضعيت بد و دلخراش حجاب زنان در جامعه علت آن را بيان كرده و در ضمن، رسيدگي اين وضع به عهدة كدام نهاد و سازمان مي باشد؟

چرا بعضي از خانواده ها مثلاً پدر و مادرشان خيلي مؤمن هستند اما متأسفانه فرزندان اين خانواده ها خيلي شر و فسادكار هستند؟

من با خانواده شوهر مشكل دارم؛ (خودش و مادرش پيله مي كنند كه براي چه به برادرت سرويس مبلمان دادند ولي به تو ندادند، و هر روز سربه سرمن مي گذارند. به همين دليل دوست ندارم به خانة آنها بروم زيرا فاميلهاي شوهرم در زندگيمان دخالت ميكنند) از شما مي خواهم در اين زمينه راهنماييم كنيد تا خوشبخت و عاقبت بخيرشوم.

  1. 2380 از 4632