مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تمايلات و آزادي انسان تا چه حد مجاز شناخته شده است؟

الف. با توجه به اين كه پدر ندارم و مادرم بار سرپرستي مرا بر دوش ميكشد، آيا درست است مادرم كار كند و من درس بخوانم؟ و اساساً، چگونه محبتهاي مادرم را جبران كنم؟ ضمن آن كه به دليل حواس پرتي ناشي از مشكلات زندگي، تحصيل برايم دشوار است. ب. همواره صبحها خوابم برده و نمازم قضا ميشود، وظيفه من در اين باره چيست؟

من در خانوادة مذهبي بزرگ شدهام و تمايل قلبيام همواره اين بوده كه بندة واقعي خداي متعال باشم; از گناه پرهيز ميكنم، سعي ميكنم هر كاري كه باعث نزديكي به خدا است را انجام بدهم، ولي گويا احساس ميكنم رغبت آن چناني به عبادت و توسل به اهل بيت: در من پيدا نشده و نيازهاي معنوي ام تأمين نشده است; لطفا مرا راهنمايي كنيد.

تفاوت بين لغتهاي اتبعوا و اطيعوا ; ذنب و سيئه و ظالم و كافر را بگوييد و موارد استعمال هر كدام را توضيح داده و براي هر يك مثال بزنيد.

ميگويند پس از ختم كامل قرآن يك دعا مستجاب است، شرايط صحيح آن چيست؟

اين سؤال از شما بعداً براي نگارشگران آن سؤالات مشكلي ايجاد نخواهد كرد؟

چنانچه فرزند نامشروع در اجتماع بر اساس آن نطفة حرامي كه در او تأثير گذاشته كار خلاف انجام دهد آيا اين ظلم به او نيست؟ اختيار انسان چه ميشود؟

لطفاً بفرماييد آيا امر به معروف و نهي از منكر براي افرادي كه به وضو، نماز و... اهميت نميدهند و در خيابانها با ظاهري ناهنجار ظاهر ميشوند واجب است؟ چنانچه واجب است، بهترين روش كدام است؟

براي از بين بردن يك فكر بد در ذهن چه بايد كرد؟

اگر فردي در جواني برخي اعمال عبادي خود را انجام ندهد، امّا پس از آن همة اعمال را انجام بدهد، آينده چگونه خواهد بود؟

چگونه در زندگي موفق باشيم؟

لطفاً در مورد آية ولكم في القصاص حيات توضيح دهيد و بفرماييد چگونه در قصاص حيات است، در صورتي كه فردي از بين ميرود؟ جايگاه قصاص در قوانين كيفري و شبهاتي كه پيرامون آن وجود دارد چيست؟

  1. 1734 از 4632