مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد مردن (مرگ) قلب توضيحي مبسوط فرماييد اولاً راههايي كه موجب فوت قلب مي شود چيست؟ ثانياً مهمترين قسمت اين كه درمان آن چيست و در مورد حديث كه خدا فرمود به حضرت علي( كه پنج چيز موجب مرگ قلب و در نهايت رفتن ايمان از قلب توضيح دهيد؟(جواب واضحي بدهيد)

1- لطفاً نام فرزندان چهارده معصوم ع را ذكر كنيد؟

2- نام پنج پيامبر اولي العزم، القاب، تاريخ تولد، محل تولد، تاريخ وفات، محل وفات، نام مادر، نام پدر و تعداد ونام فرزندانشان را بنويسيد؟

درمورد انتخاب حضرت عليع به امامت از سوي پيامبر در روز 18 ذيحجه، چرا پيامبر اين مورد را دركعبه بيان نكردند تا حجت بر همه تمام شود؟

برخي مي گويند درشرايطي كه وسايل نقليه فراوان به وفور دردسترس است چه ضرورتي دارد كاروانهاي پياده عازم زيارت مرقد مطهر امام رضاع بشوند؟ ولطفاً دراهميت پياده رفتن به زيارت دلايل عقلي و نقلي واخلاقي ارائه فرماييد.

چرا بايد براي حضر ت محمدص صلوات بفرستيم ولي نبايد براي ديگر معصومين صلوات بفرستيم؟

1- لطفاً نام و القاب و تاريخ تولد و محل تولد و تاريخ وفات ومحل وفات، نام مادر و نام پدر و نام خواهر و برادر و طول مدت امامت يا پيامبري 14 معصوم 5 پيامبر قبل از آن را بنويسيد؟

2- خداوند چرا آدم و حوا را آفريد؟

3- اگر انسان در نماز آيات شك كند كه 4 بار ركوع رفته يا 5 بار بايد چه كند؟ (اگر در بين نماز باشد چه كند و چه حكمي دارد و اگر نماز تمام شده باشد چه حكمي دارد؟

4- چرا مسلمانيم؟ چرا نماز بايد بخوانيم؟ اگر منظور خداوند شكر كردن نعمتهاي اوست مگر نميشود زباناً گفت خدايا شكرت؟

5- آيا درست است مساجد را شيك كرد، تزئينات كرد و خرج كرد براي اينگونه كارها در حاليكه انسانهايي هستند كه گرسنه ميخوابند؟

از نظراهل سنت معناي كلمه ولي چيست؟آيا به معناي پيشواي ديني است؟

چگونه مي توانيم نسبت به خداوند وائمه اطهار ع معرفت بدست آوريم؟

لطفاً بفرماييد در خصوص واسطه قرار دادن معصومين جهت درخواست حاجات از خداوند چه استدلال عقلي ـ روايي و قرآني وجود دارد؟

شبه : چرا در لقمه حلال و در شفاي تربت امام حسين( براي شفا نياز به يقين است ولي در لقمه حرام بدون يقين تأثير گذاشته و حتي فرزند بي گناه هم تأثير مي گذارد؟

وقتي كه امام حسين( به دنيا آمدند سن حضرت علي( و سن حضرت فاطمه( چند سال بوده است؟

از كجا مي دانند كه امامان ما چند ساله اند؟ مثلاً مي گويند رقية سه ساله،چرا؟

  1. 1991 از 4632