مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً آيهي 1 و 2 سورة فتح را تفسير نماييد.

علت اينكه قرآن را بايد عربي قرائت كنيم چيست؟ مثلاً چه اشكالي دارد فارسيزبانان به زبان فارسي، انگليسيزبانان به زبان انگليسي و... آن را قرائت كنند؟

علم و قدرت چه رابطهاي با يكديگر در قرآن دارند؟

ضمير در آيه وَلَـَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآء و وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِي مَن يَشَآء و نيز آيات ديگر، به انسان برميگردد يا خداوند متعال منظور است؟

در مورد تقوا و حق آن، كه در آيهاي از قرآن ميفرمايد: حق تقوا را رعايت كنيد، منظور چيست؟

در مورد بخشي از آيةالكرسي كه آمده: ... يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّـلُمَـَتِ إِلَي النُّور...يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَي الظُّـلُمَـَت... كافر مگر در وادي نور بوده كه حال، جهت كفرش به ظلمات برده شده و مگر مؤمن در ظلمات بوده كه به سمت نور برده ميشود؟

شخصيت قرآني چگونه شخصيتي است؟

قرآن به چه موضوعات علمي اشاره كرده است؟ در كدام آيات و سورهها؟

چه فرقي بين قرآن كريم و قرآن مجيد وجود دارد؟

لطفاً دربارة زعفر جني و سابقة تاريخي، قرآني وي توضيح كامل بدهيد.

جايگاه مفسر قرآن ـ از نظر سواد، موقعيت اجتماعي و شغلي ـ چيست؟

آيا قرآن مجيد نظرية تكامل داروين را رد ميكند؟ چگونه؟

  1. 2674 از 4632