مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير آيه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) را توضيح دهيد؟ آيا منظور از بابسم الله استعانت جستن به خداست ؟
آيه 135 سوره بقره را تفسير كنيد؟
طبق سوره اعراف ، در مكان اعراف چند گروه قرار دارند؟
منظور از هفت زمين ( و رب الارضين سبع ) در قرآن چيست ؟
آيا منظور آيه 43 سوره رعد ( و من عنده علم الكتاب ) علي ( ع ) است ؟
منظور آيات 101 سوره مايده كه از سوال كردن نهي مي كند، چه نوع سوالي است ؟
مقصود از ( اجل مسمي ) در آيه 6 سوره انعام ، چيست ؟
آيه 243 از سوره بقره ، درباره چه كساني است ؟
مراد از ( اسما ) در آيه 31 سوره بقره چيست ؟
نزول آيات 176 و 175 سوره اعراف ، به ماجراي چه كسي اشاره دارد؟
در آيه 11 سوره رعد منظور از ( له معقبات من بين يديه من خلفه ... ) چيست ؟
درباره مفهوم ( ايام الله ) در آيه 5 سوره ابراهيم توضيح دهيد .
  1. 2593 از 4632