مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حضور قلب امام علي ( عليه السلام ) با انفاق در حال نماز سازگار است ؟
آيا اهل تسنن فقط حضرت علي ( عليه السلام ) را خليفه ي چهارم مي دانند ؟
آيا حضرت علي ( عليه السلام ) در زمان خلفاي راشدين در مورد غصب حق خويش عكس العملي از خود نشان داد يا نه ؟
شوراي اهل حلّ و عقد چيست ؟
آيا در قرآن آياتي مبني بر تعيين جانشين بعد از حضرت محمّد ( ص ) وجود دارد ؟
اهميّت واقعه غدير خم از چه روست ؟
درباره ي حديث دعوت عشيره و حديث سفينه و حديث حق و حديث منزلت توضيح فرماييد ؟
چرا براي جلوگيري از كارشكني هاي غاصبان خلافت در زمان حيات پيامبر اقدامي به عمل نيامد و چرا پيامبر ( ص ) حضرت علي ( عليه السلام ) را به طور موقت به جاي خود نصب نكرد ، تا آن حضرت تمام كارها را به عهده بگيرد و پس از درگذشت پيامبر اختلافي به وجود نيايد ؟
علّت اساسي مخالفت با توصيه هاي پيامبر ( ص ) در مورد حضرت امير ( عليه السلام ) و علّت خانه نشيني آن حضرت چه بود ؟
آيا حديثي را كه در ماجراي فدك از پيامبر اكرم ( ص ) نقل مي كنند كه : « ما گروه پيامبران ارثي به جا نمي گذاريم » صحيح است ؟
معناي اين روايت كه اكثريت مردم بعد از پيامبر ( ص ) مرتد شدند ، چيست ؟
آيا پيامبر كه با ديد وسيع خود اوضاع پس از درگذشت خويش را پيش بيني مي كرد ، نمي توانست با تدابيري از حوادثي كه به وجود خواهد آمد ، پيشگيري به عمل آورد ؟
  1. 1820 از 4632