مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سال شروع خلافت امام علي(ع) چه زماني بوده است
مبدء سال ميلادي و هجري قمري چيست؟
در مورد نظاميان و سپاه صدر اسلام چند حديث نقل كنيد.

سجّاح و مسيلمه كذّاب كيانند؟
سجّاح و مسيلمه كذّاب كيانند؟
پيامبر اكرم(ص) بر چه چيزي سجده مي كرده است و چگونگي پيدايش مهر رابيان كنيد
«مباهله» بين چه گروههايي ايجاد و سر انجام آن به كجا انجاميد؟
از برخي از روايات چنين بر مي آيد كه نخستين قسمتي از زمين كه پيدا شده است «ام القري» يعني سرزمين مكّه بوده است و بعد از آن ساير قسمتها، اين موضوع با عقيده دانشمندان امروز كه مي گويند زمين سياره اي است كه به طور دفعي از خورشيد جدا شده، چگونه سازش دارد؟
چگونه شد كه مهاجرين بر انصار چيره شدند و امر را به ابوبكر واگذار نمودند ؟
چگونه شد كه مهاجرين بر انصار چيره شدند و امر را به ابوبكر واگذار نمودند ؟
قضيه سقيفه بني ساعده چه بود
چرا حضرت علي نسبت به ستمهايي كه به حضرت زهرا شد سكوت كرد
  1. 2203 از 4632