مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

3 ـ اگرشب قدريك شب واحداست پس چرادركشورهاي مختلف فرق مي كند
بالنسبة لأعمال ليلتي القدر التاسعة عشرة من الشهر والحادية والعشرين أيهما أولي، القيام بأعمال ليالي القدر أم الذهاب لإحياء العزاء واللطم بمناسبة استشهاد أميرالمؤمنين لو كان الوقت لا يسعف إلا لأحدهما؟
شب قدر هر سال با سال ديگر از لحاظ زماني فرق مي كند پس واقعا شب قدركدامين شب از كدامين فصل سال بوده است ؟
نزول قرآن در ليله القدر به چه صورت ( تدريجي يا دفعي ) بوده است ؟
چرا بايستي اصلا شب قدري وجود داشته باشد؟ و چرا بايد وحي نازل شود؟
با توجه به آيات و روايات ، شب قدر يك شب است ولي چطور ما زودتر ازكشورهاي عربي شب قدر مي گيريم ؟
با توجه به اينكه ملايكه بعد زماني و مكاني ندارند نزول آنها در شب قدر كه زمان معيني است چگونه تصور مي شود؟
چند سوره از قرآن در شب قدر بر پيامبر نازل شده ؟
در مورد نزول قرآن در شب قدر توضيح دهيد .آيا اين نزول قبل ازبعثت بوده يا بعد از آن ؟
ليله القدر چه شبي از سال است ؟
در بعضي جاها شب 27 رمضان شب قدر ذكر شده ، آيا اين حقيقت دارد؟
چرا قرآن را در شب قدر به سر مي گيريم ؟
  1. 1393 از 4632