مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر يك نفر با ما لج باشد و بخواهد ما را كتك بزند و دستش به ما نرسد عقده اش را بالاي يكي از خويشان ما خالي كند ما بايد چه كار كنيم با آنطرف دعوا كنيم يا راه حل ديگري را انجام بدهيم؟

در حال حاضر جوانان ما دچار سردرگمي در انتخاب راه هستند و شايدعامل اصلي آن اختلاف نظر بزرگان درمورد موضوعات مختلف است؛ و در اين شرايط آيا مي توان با توجه به دموكراسي و نظر عمومي عمل كرد يا نه؟

ولايت فقيه چيست؟ و ولايت چه معنايي دارد؟

در مورد علل درس خواندن براي دانش آموزان و لزوم آن توضيح بفرماييد. در زمينه هاي مختلف علمي، اجتماعي و سياسي و ... علت لزوم درس خواندن را توضيح دهيد. چون سؤال بسياري از دانش آموزان اين است زيرا كه مي گويند: درس خواندن به چه درد مي خورد؟

در مورد ولايت فقيه و نقش ولايت در جامعه اسلامي و لزوم تبعيت از ايشانو نتايج پيروي از ولايت در جامعه توضيح بفرماييد.

اگر مادري در كودكي بعضي از كارهاي دروغي را جلوي من انجام مي داد ولي الان همان كارهاي دروغ به سرش آمده و حالا من باور نمي كنم من در اين مورد چه كار كنم؟

سهم ايران از درياي خذر و خليج فارس چقدر است و چرا كشورهاي حاشيه خليج فارس ادعاي حاكميت بر جزاير ايران را دارند؟

دليل قسمت كردن استان خراسان چه بود؟

ما از زندگي چه كسي مي توانيم سرمشق بگيريم براي آينده خود و آيا مي توان از برنامه هاي تلويزيون هم سرمشق گرفت يا نه؟

چگونه مي توانيم در زندگي موفق شويم؟

در زندگي ياد گرفتم كه در برابر پسران ابهت خاصي داشته باشم اما نمي توانم اين ابهت را به آن صورت نشان دهم و مي ترسم چطور مي توانم اين كار را انجام داده و هيچگاه از هيچ كس نترسم به خصوص پسران.

با فرد معتاد چگونه بايد رفتار كرد؟

  1. 1783 از 4632