مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مفهوم لغوي قضاء و قدر را بيان كنيد ؟
مـسائل علم كلام را از نظر اثبات , به چند دسته مي توان تقسيم كرد ؟ و ترتيب اين دسته ها را بيان كنيد ؟
تفاوت كلام و فلسفه چيست ؟
آيا مي توان كلام را به قديم يا حادث متصف كرد ؟
منظور از اهل البيت (خانواده نبوت) در آية تطهير، چه كساني هستند؟
دليل علاقة شديد پيامبر نسبت به امام حسين چه بود؟
جايگاه امام حسين(ع) در قيامت چگونه است؟
ديدگاه پيامبر نسبت به ياري حسين چيست؟
امام بايد چه اوصافي داشته باشد؟
اول كسي كه وارد بهشت مي‎شود كيست؟
حضرت قائم چندمين فرزند امام حسين(ع) است؟
شاخه و ميوة درخت نبوت كيست؟
  1. 1467 از 4632