مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا با عدل خداوند سازگاراست كه از عالم ذر يا روز الست اهل جهنم راخلق كند با توجه به اين كه مي دانست
در يك جلسه اي كه شركت داشتم، درباره زمان ذر صحبت شد، زماني كه هنوز انسان به دنيا نيامده است، دربارة آن زمان توضيح دهيد؟

لطفا كيفيت وقوع عالم ذر را توضيح دهيد.
درمورد عالم ذرّ واطلاعاتي در مورد اتفاقاتي كه در آن عالم براي موجودات افتاده است ؟
آيا ميتوان قوانين ثابت را با دگرگون ساختن آنها شناخت؟
پيامبر گرامي اسلام(ص) قبل از پيامبري براي عبادت به كجا ميرفت؟

عبادت و پرستش خدا از چه زماني بوده است
آيا حيوانات هم مثل انسانها خداوند را عبادت مي كنند
1ـ در قرآن خداوند مي فرمايد «ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» حال چرا اساساً خداوند فقط جن و انس را براي عبادتش آفريده است؟
اگر عبادت اجباري نيست، چرا خدا در قرآن مي فرمايد: «مرا عبادت كنيد»؟
1- اگر لطف كنيد بحث عدالت خدا را تا اندازه اي براي بنده باز كنيد, ممنون مي شوم چرا كه در بعضي جاها تا حدودي عدل الهي خدشه دار مي شود. مثلا آن جايي كه طفلي بي گناه نقص العضو به دنيا مي آيد بدون هيچ گونه سهل انگاري از طرف والدين يا اسباب طبيعي و عادي ؟
2- بحثي درميان برخي از افراد است, مبني بر اينكه اسلام هم مدافع مرد است . از احكام كه بگذريم يك علت كلي اين است كه خداوند هم درقرآن خود را جنس مذكور بيان نموده و براي خويش ضمائر مذكور بكار برده اين چگونه قابل حل است ؟
آيا اينكه خداوند افرادي را به هدايت ويژه اي اختصاص مي دهد تا ديگر آنرا هدايت كنند خلاف عدالت نيست؟
  1. 1414 از 4632