مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ويژگيهاي جامعه موعود كه پس از ظهور حضرت مهدي (عج) ايجاد ميشود چيست؟
تعدادي از احاديث روايت شده توسط سني درباره امام مهدي، ظهور ايشان، و ديگر مسائل مربوط به ظهور را بيان كنيد.
آيا اين مسئله كه خداوند به ملائكه يا افرادي قدرت اماتة و احياء و خلق اعطا مي‎كند تفويض نيست؟ و با بطلان تفويض منافات ندارد؟
پاسخ ما به ادعاي بعضي از مستشرقين مبني بر طي كردن دوران‎هاي مختلف قوت و ضعف توسط شيعه (مانند عصر آل بويه و صفويه و جنگ‎هاي سليبي و حمله مغول) و عدم ظهور امام زمان با اين وجود چيست؟
اساس عقيده به مهدويّت و نتيجة آن چيست؟
باور داشتن مهدويّت چه ثمراتي را در پي دارد؟
با توجه به قطعيّت اين امر كه عده اي از اشخاص جليل القدر شرفياب حضور امام مهدي(عج) شدهاند، توقيع صادر شده به نام «علي بن محمد سمري» ( از نوّاب اربعه ) مبني بر «آغاز غيبت كامل و اينكه مدعي مشاهده حضرت كذّاب و مفتري است،» را چگونه بايد تفسير كرد؟
آيا شرايط و مقدمات ظهور دَفعي و ناگهاني است؟
آيا حضرت صاحب الامر(ع) همسر دارند و صاحب عائله و فرزند مي باشند؟ اگر دارند كجا اقامت دارند و آيا آنها شناخته شدهاند يا به طور ناشناس زندگي ميكنند و كسي آنها را نميشناسد؟
وضعيت لباس، غذا، و خوابگاه امام زمان(عج) چگونه است؟
آيا افعال و كارهاي خداوند، كه گاهي با واسطه انجام مي‎گيرد و در اين موارد به واسط نيز مستند مي‎شود با توحيد منافات ندارد؟
اخباري كه در مورد تفويض امر دين به ائمه رسيده است به چه معنايي است؟
  1. 1476 از 4632