مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به خاتميت دين اسلام چرا هنوز بسياري از مردم كشورهاي دنيا بهدين اسلام اعتقاد ندارند
در آيه 69 سوره فرقان براي كسي كه مشرك شود و مرتكب قتل و زنا گردد عذاب مضاعف و خلود در جهنم در نظر گرفته شده در حالي كه مي دانيم خلود تنها مربوط به كفاراست و اما قتل نفس و زنا نمي تواند سبب خلود گردد
قرآن كريم از طرفي مي گويد كفار در جهنم خالد مي باشند و از طرفي مدت اقامت آنان در جهنم را مـقـيد به دوام آسمان ها و زمين كرده است خالدين فيها ما دامت السماوات و الارض 000 ( هود / 107 ) . در حاليكه در برخي آيات تصريح شده كه آسمان و زمين نابود خواهند شد . آيا ميان اين آيات تنافي وجود ندارد ؟
آيـا ميان آن دسته از آيات كه بيان مي كند خداوند جهنم را از كفار و مشركين پرخواهد كرد با اين آيـه كـه جـهنم مي گويد باز هم براي كفار و مشركان جاي دارم منافات وجود ندارد ؟ يوم نقول لجهنم هل امتلات و تقول هل من مزيد ( ق / 31 )
وضع دوزخ و دوزخيان را شرح دهيد ؟
گفتگوهاي دوزخيان را شرح دهيد ؟
در آيه 56 سوره نساء آمده : هنگامي كه پوستهاي تن بدكاران مي سوزد ما پوستهاي تازه اي به جاي آن قـرار مـي دهـيـم تـا كيفر الهي را بچشند در حالي كه پوستهاي اصلي گناهكارند و مجازات پوستهاي تازه با اصل عدالت سازگار نيست
فردي كه در كشورخارجي به دنياآمده و در آنجا زندگي مي كند كارهايش متناسب با آن محيط است چرابه جهنم برود در حالي كه ازاسلام و احكام آن آگاه نيست ؟
آيا كساني كه به جهنم مي روند تا ابد بخشوده نمي شوند؟
آيا كساني كه به جهنم مي روند بعد از عذاب به بهشت مي روند؟
آيا سوختن در آتش جهنم يك تشبيه است يا اينكه مثل سوختن در آتش دنيا مي باشد؟
آيا جهنم براي تنبيه است؟ اگر منظور اين است تنبيه در آن عالم چه فائده اي برا بدكاران دارد؟
  1. 1317 از 4632