مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

غلو با شرك چه ربطه‎اي دارد؟
س: براي پرهيز از افراط و تقريط در مسئلة ولايت تكويني و تشريعي و مقامات و فضايل انبيا و اوليا چه بايد كرد؟
تفويضي كه باطل و خلاف توحيد است به چه معنا است؟
چرا تفويض خلاف براهين عقلي است؟
چرا تفويض از نظر قرآن باطل است؟
مسئلهٌ ولايت شخص بر نفس خويش و آنچه كه خدا مُسَخَّر انسان قرار داده است، چه نسبتي با تفويض دارد؟
آيا امام، انسان مافوق است؟ يا مافوق انسان و به عبارت ديگر آيا امام داراي عالي‎ترين مرتبه كمال انسانيت است يا داراي مقام مافوق انسانيت؟
با توجه به اين كه مناصب ملائكه از خواص ذاتي آنها است، آيا اعتقاد به اين كه بشر مانند فرشته، داراي مناصبي در كاينات ميباشند، غلوّ نيست؟
آيا اعتقاد به اينكه نبي و ولي پارهاي از خصائص ملائكه را دارند، غلو نيست؟
مقصود كساني كه ميگويند: ذوات شريف رسول خدا(ص) و ائمة هدي مجاري وصول فيض خدا به ماسوي هستند چيست؟ در چه صورتي غلو و شرك است؟
آيا اتصاف ممكنات به صفات خداوند جايز است؟
آيا اسناد افعال خدا مانند خلق، رزق، احياء و اماته به واسطهها و عاملان آنها مانند فرشتگان، پيامبران و ائمّه، شرك نيست؟
  1. 1481 از 4632