مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كلمه ولايت را تا حد امكان و كافي تشريح نمائيد؟

شيعه ميگويد اصول مذهب 5 تاست اهل سنت ميگويد 3 تاست اصول دين، تفاوت اصول دين و اصول مذهب چيست؟ و علت آن چيست؟

چهار نفري كه عنوان ‹‹ اولا ، ثم الثاني ، الثالث و الرابع ›› در زيارت عاشورا از آنها نام برده ميشود چه كساني هستند ؟

چگونه ميتوان در راه مكتب پيامبر ( يا چهارده معصوم ( قرار گرفت؟

گريه ندارم، يعني براي اعتقاداتم در دينم مانند مصيبت اهل بيت گريهنمي كنم؟

تكليف بقيه فرق يعني مثلا فرقي كه سني هستند و حضرت علي ( را به عنوان خليفه اول قبول ندارند چه مي شود ؟ البته با توجه به حديثي كه گفته شده است كه هر كه پيرو علي (نباشد به بهشت وارد نمي شود آيا تكليف بقيه چيست و چه سرانجامي دارند آيا ديگر به بهشت نمي روند يا نه به بهشت ونه به جهنمنمي روند. آيا جايي هست كه نه بهشت باشد نه جهنم و اين فرق غير شيعه به آنجا روند؟

به نظر شما از آنجايي كه از زندگي و اقوال حضرت زهرا( مقدار ناچيزي به مارسيده آيا اين صحيح است كه ما به بانوان جامعه توصيه كنيم كه آن حضرت را الگوي خويش قرار دهند؟

چرا فقط مرد حق ولايت بر زن را دارد؟ آيا ولايت زن هم ميتواند وجود داشته باشد؟ اين حق ولايت را تشريح كنيد كه بدانيم در چه مسائلي اين حق وجود دارد و در كجا محدود ميشود؟

همانگونه كه مستحضريد فقه تشيع فقهي پوياست و با نيازهاي روز جامعه همگوني دارد و با توجه به نيازهاي موجود جامعه پاسخگو به مسائل شرعي و ابهامات مطابق با علمروز و فهم و دريافت شيعيان مي باشد و پر واضح است كه سؤوالات امروز افراد با پرسشهاي دهه ها يا قرون گذشته تفاوتهاي زيادي دارد و ... علي ايحال مستدعيست سؤالات ذيل كه پيرامون نگه داشتن عده زنان مي باشد را پاسخ بفرمائيد:

1ـ با توجه به پيشرفت علوم پزشكي و آلات ، ابزارها و داروهاي ضد بارداري كه بطور مطلق مؤثر ميباشد آيا نگه داشتن عده براي زنان مطلقه يا شوهر مرده ضروريست، چرا؟

2ـ با توجه به سوال 1 چنانچه زني صيغه موقت ( متعه) گردد با شراط عدم بارداري و حامله شدن آيا پس از اتمام مدت صيغه نگه داشتن عده ضروريست؟ چرا ؟

استفتاء مراجع اعلم موجود در مورد اين دو سؤال نيز لازم مي باشد.

آيا حكم سنگسار واقعا ازاحكام اسلام است درحاليكه پيامبر وحضرت علي (با آن مخالف بوده اند ؟

اثبات عرفاني امامت را خواستارم؟

با توجه به اينكه در قرآن مطرح شده كه حكومت و پادشاهي از آن خداوند است (ولله الملك) و به هر كس بخواهد ميدهد و از هر كس بخواهد ميگيرد، حكومت ظالمان، (حكومت معاويه و غصب ولايت امام حسن() و حكومت جباران در طول تاريخ را چگونه ميتوان توجيه كرد؟

  1. 1985 از 4632