مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در زيارت عاشورا آخر چهار نفر نفرين شدهاند، اينها چه كساني هستند؟

چرا شيعه براي نماز از مُهر استفاده ميكند؟

بعضي از افراد كه به بيماريهاي سخت مثل سرطان مبتلا ميشوند ممكن است كه مورد شفاعت قرار گيرند و شفا پيدا كنند، ولي بعد از مدتي رخت از جهان فرو ميبندند، آيا اين دو مسئله با هم منافاتي پيدا نميكند؟

پيراهن مشكي براي مصائب اهل بيت(ع) و ايام شهادت پوشيده ميشود. حال اگر فاميل كسي فوت كند، پوشيدنش مانعي دارد؟

چگونه نَفَس و نظر اولياي الهي در اطرافيان اثر كيميايي دارد؟

در مورد شمشير امام علي (ع) و شكل واقعي آن توضيح دهيد؟

در ضمن كساني كه به كربلا ميروند، آيا امكان دسترسي به تربت مقدسم امام حسين(ع) را دارند؟ پايه اصلي اخلاق بر چه چيزي استوار است؟

در ضمن كساني كه به كربلا ميروند، آيا امكان دسترسي به تربت مقدسم امام حسين(ع) را دارند؟ بالاترين حد كمال انسان چيست؟

در ضمن كساني كه به كربلا ميروند، آيا امكان دسترسي به تربت مقدسم امام حسين(ع) را دارند؟

آيا عمل صالح تنها شرط كافي براي رسيدن به مقام قرب الهي است؟

آيا جهاد بر زن مستحب است، اگر مستحب است، چرا امام حسين(ع) با اين كه ضرورت و نياز شديد بود، به زنان در كربلا اجازه جهاد نداد؟

اگر در دوران حكومت علي(ع) 90% مردم بر فرض ميخواستند امام (ع) از حكومت كنارهگيري كند، حضرت چه كار بايد ميكرد؟

در بين راه كربلا، امام حسين(ع) با فرزدق ديدار و ملاقاتي داشته است. آيا امام (ع) او را دعوت كرد؟ اگر دعوت كرد، چرا فرزدق همراه امام نرفته؟ آيا كار فرزدق اشتباه نبوده است؟

  1. 1892 از 4632