مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از عقل عملي چيست؟
منظور از عقل نظري چيست؟
عقل، چگونه اثبات ميكند كه پيامبر(ص) غير از قرآن، معجزه ديگري هم داشته است؟
تفاوت اعتقاد به معاد و عدم آن , در جهت دادن به فعاليتهاي زندگي را شرح دهيد ؟
اعتقاد به زندگي اخروي , در چه صورتي مي تواند نقش عظيم خود را در جهت مطلوب بخشيدن به زندگي , ايفاء كند ؟
اهتمام قرآن به موضوع معاد را شرح دهيد ؟
علت سرسختي مردم در برابر پذيرفتن معاد را توضيح دهيد ؟
نـمـونـه تـلاش بيماردلان براي تحريف اعتقاد به معاد را ذكر , و موضع قرآن را دربرابر امثال اين تحريفات را بيان كنيد ؟
ضرورت تحقيق درباره معاد و برتري آن بر تحقيق در مسائل دنيوي را شرح دهيد ؟
تصور صحيح معاد نيازمند به چه اصولي است ؟
چـه اشـكـالاتـي بر فرضيه بعضي از جامعه شناسان وارد است كه منشا اعتقاد بوجود خدا راترس و جهل بشر پنداشته اند ؟
آيا اعتقاد به خداي ناآفريده ناقض اصل عليت است ؟ چرا ؟
  1. 1435 از 4632