مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد
چگونه ميتوان نماز را با خلوص نيت به جا اورد
چگونه در نماز اخلاصمان حفظ كنيم
نمازگزار چگونه مي تواند به اخلاص كامل در نيت نماز برسد ؟
خلوص نيت در نماز و عبادات چه آثاري دارد؟
1- آيا تفأل صحيح است يا نه ؟ لطفا مرا در اين امر با سند معتبر راهنمايي فرماييد ؟
از نظر احاديث آيا حج يك فريضة عبادي است يا بعد اجتماعي و سياسي نيز دارد؟
جاء في الحديث: «لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، ولولا عليّ ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما»، كيف نوجّه هذا الحديث؟
جاء في الحديث: «لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، ولولا عليّ ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما»، كيف نوجّه هذا الحديث؟
هل حديث الخيط الأصفر وحديث النورانية المرويان في البحار صحيحان؟
  1. 2300 از 4632