مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شفاعت ائمه(ع) به چه كساني مي رسد و چه اعمال و آدابي را ميطلبد؟

تا كنون سه بار در عالم خواب به زيارت حج مشرف شده ام. اين چه حكمتي دارد؟

امام محمد تقيعليهالسلام چگونه از دنيا رفت؟

امام علي النقيعليهالسلام چگونه از دنيا رفت؟

نام پدر و مادر حضرت عليعليهالسلام چيست و چگونه از دنيا رفتند؟

در احاديث مينويسند: كسي كه امام رضاعليهالسلام و يا حضرت معصومه (س) را زيارت كند، بهشت بر او واجب ميشود. با توجه به اين كه نام يا (ذكري) از زيارت قبلي نيامده است، آيا اين مورد صحت دارد؟

در مورد زيارت عاشورا و فوائد آن توضيح دهيد.

چرا به امامان لقب ميدهند؟

ديدن امامان و پيامبران و هم چنين خانه خدا و كربلا و خواست حاجت در آن لحظه از خداوند، آيا نشانه اين است حاجت ما را خداوند برآورد، ميكند؟

لطفاً در مورد شناخت و آگاهي كامل بر امام رضا(ع) و نوع زندگي و راه و روش زندگاني آن حضرت مرا ياري فرماييد.

كتاب ها و نوشته هاي هر يك از امامان را نام ببريد. كتاب ها مال كدام امام است؟ توضيح دهيد.

بعد از نمازهاي يوميه كه زيارت حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار(ع) را مي خوانيم، آيا خم شدن و تعظيم كردن اشكال دارد؟

  1. 1888 از 4632