مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا درخواست مجله از سفارت خانه هاي خارجي از نظر قانوني ممنوع است يا مجاز ؟
موضوع كتاب آيات شيطاني چيست ؟
با اينكه در اسلام سياست بازي و مسامحه كاري در مقابل دشمنان و بيگانگان جايز نيست پس چرا اكنون در مقابل آنان مسامحه كاري مي شود ؟
آيا بهتر نيست كه بسياري از مسائل سياسي و اقتصادي براي مردم بازگو نشودتا مردم در جوي آرام زندگي كنند ؟
براي حل مشكل ماهواره چه راه حلهايي وجود دارد؟
بعضي وقت ها بنظر مي رسد رهبر انقلاب تخلفاتي از نظر قانوني و عقلي انجام مي دهند آيا همه اينها را مي شود يك مصلحت تلقي كرد؟
مگر اسلام روش حكومتي و سياسي ندارد كه آقاي خاتمي بحث جامعه مدني رامطرح مي كند
آيا هنوز لزومي براي فرستادن صلوات هنگام ذكر نام امام خميني(ره) ومقام رهبري هست؟
منشأ، مرام و خاستگاه تشكل هاي سياسي در ايران چيست؟
در مورد نهضت آزادي و اعمال آنها نظر خود و قانون را بيان فرمائيد.
يك دانشجوي مسلمان چگونه مي تواند دانشجوي سياسي آگاه به مسائل زمان باشد؟
چرا آقاي خاتمي طرح ساماندهي اقتصادي را براي رهبري مي فرستد تا تاييدكنند
  1. 2504 از 4632