مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقتي مي بينيم موسيقي باعث صفاي روح و اعتلاي آن مي باشد . اين احاديث و مناهي چه معنايي دارد ؟
حركات تبليغي و سازنده مانند آنچه مؤسسه ( در راه حق ) انجام مي دهد ، منافاتي با اين باورها ندارد كه بايد فساد زياد شود تا مصلح ( عليه السلام ) ظهور نمايد ؟
چگونه مي توان كسي را از خودكشي منصرف نمود ؟
علّت گرايش به فحشاء پنهان چيست ؟
آيا ذكر فسق آشكار كسي مانعي دارد؟
آيا فشار قبر براي پيامبران و امامان ( ع ) هم وجود دارد؟
در آيات قرآن مجيد و روايات اسلامي دستور داده شده كه به افراد نيازمند و محروم كمك كنيم تا آنـجـا كـه دو قـسمت از مصارف هشتگانه زكات , فقرا و مستمندان معرفي شده اند , آيا تاكيدهاي مكرر اسلام بر كمك به بينوايان دليل بر اين نيست كه اسلام فقر را به عنوان يك موجود ثابت در بافت اجتماعي اسلام پذيرفته است ؟
آيا در روايات ، مطالبي براي جلوگيري از فقر مالي ، فقر معنوي و ضعف قواي جسماني ذكر شده است ؟
با توجه به دو آيه 273 بقره و 10 ضحي وظيفه ما نسبت به سايلين چيست ؟
جمع بين دو روايت ( الفقر فخري ) و ( با آمدن فقر ايمان از در ديگر مي رود ) چگونه است ؟
آفات و خطرات فقر چيست؟
چرا در جوامع ما اين اندازه فقر وجود دارد؟

  1. 1814 از 4632