مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا تمام آنچه در مراثي و تعزيه ها گفته مي شود حقيقت دارد؟

با توجه به شرايط امر به معروف و نهي از منكر اين اقدام امام (ع) چگونه توجيه پذير است؟

با توجه به شرايط امر به معروف و نهي از منكر، اين اقدام امام چگونه توجيح پذير است؟

اگر با افراد بي ايمان برخورد كرديم وظيفه ما چيست؟

من يك كلام از شما شنيدم گفتيد خداي نكرده مگر خداوند كار و يا معصيتي انجام مي دهد؟ من كه تا به اين سن رسيده ام از آدم ها فهميده ام كه هر امري كه از سوي خداوند به جبرئيل مي دهند تا به موجودات برسند، همه اين امرها به صورت خوب و راهنمايي بهتر انسانها به انسان داده مي شود. آيا اين چنين حرفهايي درست است كه گفته شود؟

من يك كلام از شما شنيدم گفتيد : خداي نكرده مگر خداوند كار و يا معصيتي انجام مي دهد؟ من كه تا به اين سن رسيده ام از آدم ها فهميده ام كه هر امري كه از سوي خداوند به جبرئيل مي دهند تا به موجودات برسند، همه اين امرها به صورت خوب و راهنمايي بهتر انسانها به انسان داده مي شود. آيا اين چنين حرفهايي درست است كه گفته شود؟

شبه اي در يكي از دانشگاهها شده كه مي گويند اگر نماز ستون دين است اين چگونه ستون ديني است كه با كوچكترين فعل انسان باطل مي شود؟

چرا كساني كه ظلم مي كنند در اين دنيا روز بروز وضعيت آنها بهتر مي شود و بعكس كساني كه مورد ظلم واقع مي شوند روز بروز وضع آنها بدتر مي شود؟

چرا كساني كه ظلم مي كنند در اين دنيا روز بروز وضعيت آنها بهتر مي شود و بعكس كساني كه مورد ظلم واقع مي شوند روز بروز وضع آنها بدتر مي شود؟

آيا وجود شبح حقيقت دارد و آيا اين امكان وجود دارد كه بعضي ها اين شبح ها را ظاهر كنند و آيا ممكن است در جلوي چشمان افراد ظاهر شوند لطفاًدر اين مورد توضيح دهيد؟

آيا درست است كه روح افراد مرده در اين دنيا زندگي مي كند؟

استفاده كردن از اموال بيت المال مثلا اموال پايگاه بسيج در منزل شخصي مسئول پايگاه چه حكمي دارد؟

  1. 1775 از 4632