مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مردم در مراسم عزاداري كمتر از مراسم جنش ها شركت مي كنند . علّت چيست؟

در بازار عكس هايي به نام امام علي (ع) و امامان ديگر چاپ شده است. آيا مي توان آنها را در مسجد نصب كرد؟ نصب پوستر در مسجد يا نوشتن شعار بر ديوار مسجد چه حكمي دارد؟

بعضي از افراد نظر داردن كساني كه عَلَم امام حسين را بلند مي كنند و عزاداري ميكنند، بايد انسان هاي آرام و ساكتي باشند و در ادارات دولتي مشغول به كار نباشند.

امام علي (ع) چگونه در حال نماز به سائل توجه داشت و انگشتري خويش را به او داد، در حالي كه حضرت در نماز ، غرق در عبادت مي شد و تنها توجهش به خدا بود و جز خدا، همه چيز را فراموش مي كرد؛ به گونه اي كه گفته اند: در هنگام نماز، تير را از پاي مباركش در آوردند و حضرت متوجه نشد؟ـ ولايت مطلقه فقيه كه معصوم نيست، در زمان غيبت چگونه قابل تعيين است؟راز و حكمت ماندگار ماندن حماسة عاشوراي حسيني(ع) پس از گذشت هزاروچهارصد سال، براي مردماني كه نه او را ديده و نه در حماسة او حضور داشته اند چيست؟

چرا قرآن خو را بين مردم مهجور مي داند؟ چه چيزها و اموري در قيامت از انسان شكايت و شفاعت مي كنند؟

پنج حديث دربارة ثواب عزاداري امام حسين(ع) ذكر نماييد.

منظور از ترس در حديث بزرگترين گناه ترس است از امام علي(ع) چيست؟

چرا به حضرت ابوالفضل باب الحوايج ميگويند باب الحوايج يعني چه؟

چرا حضرت علي (ع) را به اين اسم نامگذاري كردند؟

آيا واقعا پيامبر? و امامان ? وجود داشتهاند؟ ما كه نديدهايم ، چگونه باور كنيم؟

  1. 1900 از 4632