مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تصرفات شيطان در مورد انبياء (ع ) , چگونه با عصمت ايشان مي سازد ؟
انبياء راستين را از چه راههايي مي توان شناخت ؟ و چه فرقي بين اين راههاي سه گانه وجود دارد ؟
نشانه هاي كذب مدعيان دروغين نبوت چيست ؟
ويژگي معجزات انبياء , در ميان خارق العاده هاي الهي چيست ؟
آيا انبياء ابتداء اقدام به آوردن معجزه مي كردند , يا بر حسب درخواست مردم انجام مي دادند ؟
چرا انبياء به هر درخواستي براي معجزه , پاسخ مثبت نمي دادند ؟
حكمتهاي تعدد انبياء را بيان كنيد .
وظيفه مردم نسبت به دعوت انبياء و دستورات ايشان چيست ؟
تعداد انبياء و رسل را بيان كنيد ؟
انبياء چه برتريهايي از نظر مناصب الهي , بر يكديگر داشته اند ؟
انبياء اولوالعزم چه كساني هستند ؟ ويژگيهاي ايشان كدام است ؟
آيا تعدد پيامبر در زمان واحد , ممكن است ؟ در صورت امكان چه نمونه هايي رامي توانيد ذكر كنيد ؟
  1. 2112 از 4632